ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศักดิ์ วรรณชัย
ชื่อเรื่อง จุดที่เหมาะสมในกระบวนการทำแห้งของกระดาษสาสีที่ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimal point of drying process of Colored Saa paper with natural materials using design of experiment techniqes
หัวเรื่อง กระดาษสา -- การอบแห้ง;การอบแห้ง;การออกแบบการทดลอง
จำนวนหน้า ก-ณ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [120]-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549