ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อธิคม บุญซื่อ
ชื่อเรื่อง ระบบประเมินและให้คำแนะนำสำหรับการจัดการกระบวนการผลิตของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง = Assessment and suggestion system for production process management of small and medium enterprise
หัวเรื่อง การบริหารงานผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ธุรกิจขนาดกลาง;ธุรกิจขนาดย่อม
จำนวนหน้า ฑ, [132] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [116]-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551