ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรพล พูลทวี
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ = Productivity improvement of lignite conveyor process at Mae Moh mine ธีรพล พูนทวี
หัวเรื่อง สายพานลำเลียง;ถ่านหิน -- การขนส่ง;ลิกไนต์ -- การขนส่ง;เหมืองถ่านหิน -- ลำปาง;เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
จำนวนหน้า ก-ฑ, 210 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [146]-148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549