ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยพล จันทะวัง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ก๊าซและน้ำชะขยะจากแบบจำลองการฝังกลบซึ่งบรรจุขยะที่ผ่านการชะล้างและหมักแบบใช้อากาศ = Gas and leachate analysis from solid waste landfill lysimeter filled and aerobically composted waste
หัวเรื่อง ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ;การฝังกลบขยะ;หลุมฝังกลบขยะ;การกำจัดขยะ
จำนวนหน้า ฒ, 153 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 101-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549