ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พชรฎา เด่นดวง
ชื่อเรื่อง ผลของระยะเวลาเก็บกักที่มีต่อการกำจัดซัลเฟตในน้ำระบายจากเหมืองลิกไนต์โดยถังกรองไร้อากาศแบบน้ำไหลแนวนอน = Effect of retention time on sulphate removal from Lignite mine drainage by horizontal flow anaerobic filter
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง;น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดซัลเฟต;ถังกรอง;เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฑ, 131 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [86]-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549