ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อวิษฐา รัตนพงษ์
ชื่อเรื่อง การกำจัดซัลเฟตโดยระบบออสโมซิสผันกลับด้วยเมมเบรนแบบม้วนรูปก้นหอย = Sulfate removal by reverse osmosis system with spiral wound membrane
หัวเรื่อง ออสโมซิสผันกลับ;น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการออสโมซิสผันกลับ;น้ำเสีย -- การบำบัด;ชัลเฟต -- การกำจัด
จำนวนหน้า ก-ณ, 199 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549