ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทิดา รอดมา
ชื่อเรื่อง การบำบัดตะกอนจากบ่อเกรอะโดยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวดิ่ง = Septage treatment by subsurface vertical flow constructed wetland system ;Septage treatment by subsurface vertical flow constructed wetland system
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง;บึงประดิษฐ์;น้ำเสีย -- การบำบัด
จำนวนหน้า ก-ด, 134 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550