ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นนทรัฐ อินยิ้ม
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมรรถนะในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟโดยถ่านแกลบ
หัวเรื่อง มลพิษทางน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ);สีย้อมและการย้อมสี;แกลบ;อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย (ภาคเหนือ);บาติก -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541