ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพักต์ ไชยมงคล
ชื่อเรื่อง ผลของไอออนบวกและอุณหภูมิที่มีต่อการกำจัดฟลูออไรด์โดยการใช้เมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับชนิดแรงดันต่ำยิ่งและนาโนเมมเบรน = Effects of cations and temperature on defluoridation by ultra low pressure reverse osmosis membrane and nanomembrane
หัวเรื่อง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม;ไอออน;สารเคมี -- การกำจัด;ฟลูออไรด์
จำนวนหน้า ธ, 166 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551