ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาณุพงศ์ จึงแสงสถิตย์พร
ชื่อเรื่อง การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนโดยวิธีการตกตะกอนเป็นสตรูไวต์ด้วยเกลือแมกนีเซียมในถังปฏิกิริยาฟลูอิไดซ์เบด = Phosphorus removal from anaerobically treated piggery wastcwater by struvite precipitation with magnesium salt in a fluidizer bed rcactor ภาณุพงศ์ จึงแสงสถิตพร
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส;น้ำเสีย -- การบำบัด;ฟาร์มสุกร -- การกำจัดของเสีย;การกำจัดของเสีย;ฟอสฟอรัส
จำนวนหน้า ณ, 192 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548