ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรารถนา พรหมเมตจิต
ชื่อเรื่อง การกำจัดไนโตรเจนของน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนน้ำชะขยะในชั้นหินอุ้มน้ำอิสระโดยระบบจัดเรียงดินหลายชั้น = Nitrogen removal of leachate contaminated groundwater in unconfined aquifer by multi-soil-layering system
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน;น้ำ -- การทำให้บริสุทธ์ -- การกำจัดไนโตรเจน;ดีไนติฟิเคชัน;น้ำชะขยะ -- การบำบัด
จำนวนหน้า ก-ฑ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549