ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะ ปุลิเวคินทร์
ชื่อเรื่อง การกำจัดแคดเมียมออกจากน้ำโดยใช้ซีโอไลท์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหิน = Cadmium removal from water by Synthetic Zeolite from coal fly ash
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดธาตุอาหาร;แคดเมียม;ซีโอไลต์;เถ้าถ่านหิน
จำนวนหน้า ถ, 176 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545