ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ครรชิต ดีสมศักดิ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้เครื่องกรองทรายชีวภาพเติมอากาศแบบไหลขึ้น
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง;น้ำเสีย -- การบำบัด;เครื่องกรองและการกรอง;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
จำนวนหน้า ณ, 180 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541