ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิณัฐชยา สงวนไกรพงษ์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะในการสร้างกรดของน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์กับถังปฏิกรณ์ไหลตามกัน = Comparison of performance in piggery farm wastewater acidification by complete-mix and plug-flow reactoes
หัวเรื่อง น้ำ -- การบำบัด -- การกรอง;เครื่องกรองและการกรอง
จำนวนหน้า ก-ฏ,146 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551