ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรภัทร์ อนุชาติ
ชื่อเรื่อง การเลือกขนาดระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับการใช้งานในโรงแรมในประเทศไทย = Sizing of a solar hot water with heat pump for hotels in Thailand
หัวเรื่อง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์;เครื่องทำน้ำร้อน;พลังงานแสงอาทิตย์;ปั๊มความร้อน
จำนวนหน้า ก-ด, 92 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549