ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สรวิศ สอนสารี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะปั๊มความร้อนแบบอัดไอในการเพิ่มความร้อนที่ได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง = Performance analysis of a vapor-vompression heat pump for upgrading heat from solar collector to produce high temperature hot water
หัวเรื่อง ปั๊มความร้อน;ความร้อน -- การนำ;เครื่องทำน้ำร้อน;พลังงานแสงอาทิตย์
จำนวนหน้า ฑ,104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554