ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฏฐเดช ปัญญาดี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of electrical energy utilization index of government offices in Chiang Mai City Hall
หัวเรื่อง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -- พลังงานไฟฟ้า;การใช้พลังงานไฟฟ้า;พลังงานไฟฟ้า
จำนวนหน้า ก-ป, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 157-160
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551