ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิลาวัลย์ ปันอิ่น
ชื่อเรื่อง การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุโมงค์อบแห้งแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบก๊าซซิไฟเออร์ชีวมวล = Energy and environmental performance evaluation of solar tunnel dryer with biomass gasifier system
หัวเรื่อง การอบแห้ง;เครื่องอบแห้ง;ผลิตผลเกษตร;พลังงานแสงอาทิตย์;พลังงานชีวมวล
จำนวนหน้า ฒ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555