ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อดิศร ถมยา
ชื่อเรื่อง การออกแบบระบบควบคุมอัตราการไหลของก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซออกซิเจน สาหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอนโดยใช้การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก = Design of control system of hydrogen and oxygen flow rate for proton exchange membrane fuel cell using fuzzy logic controller
หัวเรื่อง การไหลของก๊าซ;เซลล์เชื้อเพลิง
จำนวนหน้า ฒ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554