ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุชนาถ ลอยจิ๋ว
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบผลิตเอทานอลสำหรับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย = Life cycle impact analysis of ethanol production system for gasohol in Thailand
หัวเรื่อง เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ -- การผลิต;เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม;เอทานอล;แกสโซฮอล
จำนวนหน้า ก-ฒ, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551