ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิโรจน์ คูหาวิจิตร
ชื่อเรื่อง สมรรถนะและต้นทุนของการกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคการกลั่นสกัด = Performance and production cost of solar ethanol distillation using an extractive distillation technique
หัวเรื่อง เอทานอล -- การกลั่น;เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์;พลังงานแสงอาทิตย์;อุตสาหกรรมน้ำมัน -- ต้นทุน
จำนวนหน้า ก-น, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548