ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีระพงษ์ บุญแสง
ชื่อเรื่อง แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งทางถนน = A Fuel oil consumption model of road transportation sector
หัวเรื่อง การใช้เชื้อเพลิง -- แบบจำลอง;น้ำมันเชื้อเพลิง;การขนส่งทางบก -- ไทย (ภาคเหนือ);รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
จำนวนหน้า ก-ต, 108 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548