ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตติยา คำทิพย์
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของน้ำมันเมล็ดมะเคาะในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด = Potential of scleropyrum wallichianum seed oil as fuel for compression ignition engines
หัวเรื่อง เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์;น้ำมันเชื้อเพลิง;น้ำมันมะเคาะ
จำนวนหน้า ณ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555