ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาณุพันธ์ ประจันต๊ะ
ชื่อเรื่อง การออกแบบไบโพลาร์เพลตชนิดแผ่นทองแดงแบบลอนสำหรับเซลล์เซื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Design of corrugated copper sheet bipolar plates for Proton Exchange Membrane Fuel Cell
หัวเรื่อง เซลล์เซื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนไออน
จำนวนหน้า ณ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [71]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552