ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูมิภัทร ภูมิชาติ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีต่อติดครีบแบบเกล็ดโดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊มสำหรับการประยุกต์ใช้กับการไหลที่มีการพาแบบธรรมชาติ = Parametric analysis of louver fin tube heat exchanger using bubble pump technique for an application in natural convective flow
หัวเรื่อง ความร้อน -- การถ่ายเท;การไหลของอากาศ
จำนวนหน้า ย, 155 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552