ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมิทธ ชาญมานนท์
ชื่อเรื่อง อัลกอริทึมดับเบิลอีลีพส์ : อัลกอริทึมที่ใช้ลดความเสื่อมจากช่องสัญญาณและหาค่าเฟสแบบบอด = Double-Ellipse algorithm : Algorithm for blind equalization and carrier phase recovery
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม;อัลกอริทึม
จำนวนหน้า ก-บ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- หาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 145-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549