ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยยุทธ ประดิษฐ์ทองงาม
ชื่อเรื่อง การทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพเพื่อสืบค้นวิดีโอที่คล้ายกันบนระบบเครือข่ายแบบเพียร์ ทูเพียร์ = Efficient indexing for similarity video search on peer-to-peer network
หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์);สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ก-ฏ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553