ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ
ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจจับการล้มโดยใช้แบบจำลองการทำนายเชิงเส้น = Fall Detector using linear prediction model
หัวเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับ;การหกล้มในผู้สูงอายุ;การโปรแกรมเชิงเส้น
จำนวนหน้า ต, 179 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557