ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สารัลย์ กระจง
ชื่อเรื่อง การหาค่าความเหมาะสมที่สุดของระบบติดตามดวงอาทิตย์โดยใช้อัลกอริทึมทางพันธุกรรมและวิธีการเชิงตัวเลข = Optiminzation of solar tracking system using genetic algorithm and numerical method
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม;การหาค่าความเหมาะสมที่สุดเชิงคณิตศาสตร์;จีเนติดอัลกอริทึม
จำนวนหน้า ฎ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552