ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีดแบบพกพาสำหรับการแพทย์ระยะไกล = Development of portable 12-Lead electrocardiograph for telemedicine
หัวเรื่อง ทฤษฎีสัญญาณ (โทรคมนาคม);คลื่นไฟฟ้า;การประมวลสัญญาณ;การแพทย์ทางไกล
จำนวนหน้า ฒ, 107 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552