ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชภูมิ ใจกล้า
ชื่อเรื่อง การทำนายผลผลิตข้าวโดยใช้ระบบการอนุมานฟัซซีและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Rice yield prediction using Fuzzy Inference System and Support Vector Machine
หัวเรื่อง การวิเคราะห์ระบบ;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;เกษตรกรรม -- การจำลองระบบ;ระบบฟัสซี;ข้าว -- ผลผลิตต่อไร่
จำนวนหน้า ฑ, 89 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [83]-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552