ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการตรวจจับสิ่งผิดปกติบนการจราจรระบบเครือข่าย = Development of algorithm for network traffic anomaly detection
หัวเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์;คอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึง;ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ญ, 40 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [38]-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552