ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ชื่อเรื่อง การแบ่งกลุ่มช็อตภาพเคลื่อนไหวโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยไม่ต้องรู้จำนวนกลุ่ม = Video shots clustering using clustering algorithm with unknown number of clusters
หัวเรื่อง การประมวลผลภาพ;ระบบการสร้างภาพ;ดิจิตอลวิดีโอ
จำนวนหน้า ซ, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [157]-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551