ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภณ วิริยะรัตนกุล
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำของโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยมโดยวิธีฟัซซีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนและระบบการอนุมานฟัซซี = Water management of Yom River water gate using Fuzzy Support Vector Machine and Fuzzy Inference System
หัวเรื่อง การวิเคราะห์ระบบ;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;ระบบฟัสซี;การจัดการน้ำ;การระบายน้ำ;แม่น้ำยม
จำนวนหน้า ด, 157 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [130]-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552