ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดารัตน์ ยาวุฑฒิ
ชื่อเรื่อง ดัชนีสำหรับการตอบการสอบถามแบบสูงสุด k อันดับในระบบการแนะนำเชิงตำแหน่ง = Index for top-k query answering in location-based recommendation system
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์;คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
จำนวนหน้า ฏ, 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557