ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไวยากรณ์ แสนสุข
ชื่อเรื่อง การตรวจจับฟอลต์ชนิดอิมพีแดนซ์สูงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้การแปลงเวฟเล็ตและการแปลงฟูริเยร์ในช่วงเวลาสั้น = High impedance fault detection on microcontroller using wavelet transform and short time fourier transform
หัวเรื่อง ตำแหน่งฟอลต์;กระแสไฟฟ้า;กระแสไฟฟ้าลัดวงจร;ไมโครคอนโทรลเลอร์
จำนวนหน้า ก-ฐ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551