ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัน วิละวงศ์
ชื่อเรื่อง การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (กรณีศึกษาสายจ่าย MSS-6-2 ของระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
หัวเรื่อง เครื่องมือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า;กระแสไฟฟ้าลัดวงจร;รีเลย์;ไฟฟ้า
จำนวนหน้า ด, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539