ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sumrouy Swaschai.
ชื่อเรื่อง Stochastic generation of annual and monthly streamflow in Northern Thailand = การสังเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลเป็นรายปีและรายเดือนของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Streamflow -- Thailand, Northern.;Stream measurements -- Thailand, Northern.
จำนวนหน้า xx, 175 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1991.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Civil Engineering
โน้ต Thesis (Master of Science (Civil Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 101-104
ภาษา English
ปีการศึกษา 1991.