ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมพงษ์ ขันเงิน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์วงจรแปลงอิมพิแดนซ์ค่าลบที่ทำจากทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ซีมอส และ ไบซีมอส และ การประยุกต์เป็นวงจรกรองผ่านต่ำแบบแอลซีซิมิวเลชัน = Analysis of negative impedance converters bassed on bipolar, CMOS, and BiCMOS transistors and theie applications to LC simulation lowpass filters
หัวเรื่อง วงจรไฟฟ้า -- กระแสสลับ;กระแสไฟฟ้าสลับ;อิมพีแดนซ์;เครื่องกรองไฟฟ้า
จำนวนหน้า ก-ด, 214 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 152-154
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551