ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภชัย ลือวรรณ
ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้เรืองการประเมินสภาพฉนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดการปล่อยประจุบางส่วน = Knowledge management on evaluation of generator patial discharge insulation
หัวเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า;ฉนวนไฟฟ้า;ประจุไฟฟ้า
จำนวนหน้า 219 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549