ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล
ชื่อเรื่อง การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นตัวเองโดยใช้อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันฟ้าแบบพีดับเบิลยูเอ็ม = Voltage control of self-excited induction generator using PWM-Voltage source inverter
หัวเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า;เครื่องจักรกลไฟฟ้า;การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
จำนวนหน้า ฒ, 88 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552