ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัศนะ ถมทอง
ชื่อเรื่อง การออกแบบตัวควบคุมสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟโดยใช้ทฤษฎีฟัซซีลอจิกปรับตัวได้และจีนีติกอัลกอริทึม
หัวเรื่อง การควบคุมอัตโนมัติ;ฟัสซีลอจิก;วงจรไฟฟ้า;จีเนติกอัลกอริทึม
จำนวนหน้า ถ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [135]-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545