ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวนากร มานตาลา
ชื่อเรื่อง การสร้างรูปภาพขึ้นใหม่ในการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์สำหรับวัสดุทางอุตสาหกรรม = X - Ray computed tomography image reconstruction for industrial materials
หัวเรื่อง โทโมกราฟีย์;การบันทึกภาพด้วยรังสี;วัสดุ
จำนวนหน้า ก-ต, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [131]-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549