ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทราพร พรหมคำตัน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แผ่นฟิลม์เอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหารอยโรคบริเวณปลายรากฟัน โดยใช้แบบจำลองที่ปรับรูปได้ด้วยการไหลของแกรเดียนต์เวกเตอร์
หัวเรื่อง ฟิล์มเอกซเรย์;ฟัน -- โรค;คลองรากฟัน;แกรเดียนต์เวกเตอร์
จำนวนหน้า ญ, 65 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ขาดหน้า 64-65 (ต้นฉบับไม่มี);บรรณานุกรม: แผ่น 62-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545