ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ จินตนา
ชื่อเรื่อง การออกแบบระบบเส้นทางการเดินรถเมล์นำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Tourist bus routing system design of Chiang Mai province
หัวเรื่อง เส้นทางรถประจำทาง -- เชียงใหม่;รถประจำทาง -- เชียงใหม่;การขนส่งมวลชน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 230 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555