ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wuttipong Singsung
ชื่อเรื่อง Solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry and capillary electrophoresis for the analysis of some organophosphorus compounds = โซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันร่วมกับแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีและคาปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบออกาโนฟอสฟอรัส
หัวเรื่อง Chemistry, Analytic;Gas chromatography
จำนวนหน้า xix, 107 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 97-101
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008