ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริญญา คำวงค์ปิน
ชื่อเรื่อง การประเมินการไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์การฟื้นสภาพของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ = Seismic evaluation and rehabilitation analysis of reinforced concrete school buildings in Chiang Mai municipal area ปริญญา คำวงค์ปัน
หัวเรื่อง แผ่นดินไหว;การสั่นสะเทือน;อาคารเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า น, 206แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-171
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554