ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพล กันตีวงศ์
ชื่อเรื่อง การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไปโดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ลโดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ = Evaluation of conventional design practices of prestressed flat slabs by analysing the slabs under deflected cable forces using the finite element method
หัวเรื่อง วิศวกรรมโครงสร้าง;แผ่นพื้น -- การวิเคราะห์;ไฟไนต์เอลิเมนต์
จำนวนหน้า ฝ, 238 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 160-161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551