ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ระวีเวช จาติเกตุ
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าฝายแม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา = Forecasting of inflow of Mae Taeng Weir, Mae Ngad Somboonechon dam and Mae Kuang Udomthara dam for the project of increasing water in Mae Kuang Udomthara reservoir
หัวเรื่อง อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่;สถิติพยากรณ์;เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล;เขื่อนแม่กวงอุดมธารา;อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า น, 155 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 149-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557