ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nawapong Chumha
ชื่อเรื่อง Synthesis of gadolinium vanadate nanoparticles by carboxylic acids-assisted sol-gel method = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแกโดลิเนียมวาเนเดตโดยวิธีโซลเจลที่มีกรดคาร์บอกซิลิกเป็นตัวช่วย ;การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแกโดลิเนียมวาเนเดตโดยวิธีโซลเจลที่มีกรดคาร์บอกซิลิกเป็นตัวช่วย
หัวเรื่อง Nanoparticles;Nanostructured materials
จำนวนหน้า r, 100 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 93-96
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014